Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học tổ chức tập huấn về Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Làm việc nhóm

Trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 21/6/2023, Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học tại Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức thành công đợt tập huấn về “Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Làm việc nhóm”. Đợt tập huấn này đã thu hút sự tham gia của 8 giảng viên đến từ các khoa, bộ môn khác nhau trong trường.

Mục tiêu chính của tập huấn là cung cấp cho các giảng viên kiến thức, kỹ năng và phương pháp để nâng cao hiệu quả việc giảng dạy Kỹ năng Làm việc nhóm. Các giảng viên đã được chia sẻ và trải nghiệm các phương pháp giảng dạy sáng tạo, đồng thời thảo luận và thực hành các hoạt động Làm việc nhóm để tạo ra môi trường học tập tích cực và tăng cường khả năng cộng tác của sinh viên.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại đợt tập huấn, thể hiện không khí năng động và sự chia sẻ thông tin:

Các buổi tập huấn đã đem lại cho các giảng viên một trải nghiệm thú vị và giá trị trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy Kỹ năng Làm việc nhóm. Nhờ đó, các giảng viên có thêm những cách tiếp cận mới, kỹ thuật và công cụ để tạo ra môi trường học tập đa chiều, khuyến khích tư duy sáng tạo và phát triển kỹ năng cộng tác cho sinh viên.

Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học hy vọng rằng các giảng viên sẽ áp dụng những kiến thức và kỹ năng mới này vào quá trình giảng dạy của mình, giúp nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển kỹ năng Làm việc nhóm cho sinh viên.

Nếu bạn quan tâm đến việc áp dụng phương pháp giảng dạy Kỹ năng Làm việc nhóm hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết về các buổi tập huấn tương tự, hãy liên hệ với Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học để được tư vấn và hỗ trợ.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.