Tập huấn chuyên đề “AI dành cho các nhà nghiên cứu giáo dục và giảng viên tiếng Anh” với chuyên gia Andrew Marchand

Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

  1. Thành phần: Giảng viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Trà Vinh
  2. Điều kiện: Viên chức đăng ký phải đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi và đúng giờ.
  3. Kế hoạch chi tiết:

 Chuyên đề: AI dành cho các nhà nghiên cứu giáo dục và giảng viên tiếng Anh

  Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đề này, người tham dự sẽ có thể:

  1. Sử dụng các mô hình AI để nâng cao kết quả nghiên cứu bằng cách tạo ra các ý tưởng, câu hỏi, phương pháp, lược khảo tài liệu, lập kế hoạch và viết bài nghiên cứu;
  2. Soạn giáo án dựa trên chuẩn đầu ra, câu hỏi kiểm tra, phiếu đánh giá, hoạt động trải nghiệm và bài thuyết trình PowerPoint.

Thời gian

Địa điểm Số lượng Số tiết

Tập huấn viên

Ngày 31/8/2023

 (7:30 – 11:00)

(13:30 – 17:00)

B71.508

20

8

TS. Andrew Marchand

 

 

  1. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

Viên chức đăng ký online như sau:

  • Bước 1: Truy cập website: https://tlc.tvu.edu.vn/tlc_portal/login, đăng nhập bằng email trường (@tvu.edu.vn)
  • Bước 2: Chọn Menu Tập huấnĐăng ký
  • Bước 3: Chọn Chuyên đề muốn tham dự trong danh sách hiển thị và nhấn nút Đăng ký tương ứng ở bên phải.

Trong trường hợp đã đăng ký, nếu viên chức muốn hủy đăng ký tham dự thì hủy trực tiếp trên hệ thống TLC Portal (https://tlc.tvu.edu.vn/tlc_portal/login) trước ngày diễn ra tập huấn. Trường hợp viên chức vắng không báo hủy trên hệ thống hoặc báo muộn xem như vắng tập huấn không phép.

Trân trọng.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.