Tập huấn chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các nhà nghiên cứu giáo dục và giảng viên tiếng Anh” do Tiến sĩ Andrew Marchand hướng dẫn

Ngày 31/8/2023, Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các nhà nghiên cứu giáo dục và giảng viên tiếng Anh” do Tiến sĩ Andrew Marchand hướng dẫn cho 13 giảng viên Khoa Ngoại ngữ.
Tập huấn đã giúp giảng viên có thể sử dụng AI để tìm kiếm các ý tưởng, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, lược khảo tài liệu, lập kế hoạch và viết bài trong nghiên cứu; đồng thời giúp giảng viên lập kế hoạch giảng dạy dựa trên chuẩn đầu ra, thiết kế câu hỏi kiểm tra, phiếu đánh giá, hoạt động trải nghiệm và bài thuyết trình PowerPoint phục vụ công tác giảng dạy tiếng Anh.
Các giảng viên cảm thấy phấn khởi vì được tiếp thu kiến thức mới và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kết quả cao trong công tác nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh của mình trong tương lai.
Dưới đây là một số hình ảnh của tập huấn:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.