Tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm cho giảng viên Trường Đại học Trà Vinh – Tháng 01/2024

Tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm cho giảng viên Trường Đại học Trà Vinh – Tháng 01/2024
Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học đã tổ chức thành công đợt tập huấn với 03 chuyên đề gồm “Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Thực hiện Bình đẳng giới”, “Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Bảo vệ môi trường” và “Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Kiểm soát sự căng thẳng” cho giảng viên của Trường Đại học Trà Vinh. Tổng cộng có 26 giảng viên tham dự tập huấn 03 chuyên đề này.
Các giảng viên tham dự tập huấn có thể xác định nội dung giảng dạy; xây dựng và thực hiện bài giảng; nâng cao hiệu quả giảng dạy Kỹ năng Thực hiện bình đẳng giới, Kỹ năng Bảo vệ môi trường và Kỹ năng Kiểm soát sự căng thẳng.
Cụ thể, với mỗi chuyên đề tập huấn, các giảng viên được hướng dẫn xây dựng nội dung bài giảng. Đồng thời, mỗi giảng viên cũng được thực hành giảng dạy nội dung này cũng như được nhận góp ý từ tập huấn và đồng nghiệp để bài giảng thêm tốt hơn.
Các buổi tập huấn đã tạo nên “sân chơi” năng động, sôi nổi cho giảng viên tham dự. Tại đây, các giảng viên đã được tham gia vào nhiều hoạt động đa dạng khi tìm hiểu từng kỹ năng với tinh thần cởi mở, thân thiện, sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe và học hỏi lẫn nhau.
Tin rằng các buổi tập huấn không chỉ mang đến nhiều trải nghiệm hữu ích và thú vị cho giảng viên tham dự mà còn hỗ trợ giảng viên về tài liệu giảng dạy nhằm truyền đạt cho sinh viên thực hành các kỹ năng mềm này một cách sáng tạo và hiệu quả hơn.
    
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.