Tập huấn “Kỹ năng Trích dẫn và tránh đạo văn” cho sinh viên tháng 3&4/2024

Các bạn sinh viên Trường Đại học Trà Vinh thân mến,
Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học trân trọng thông báo về sự kiện tập huấn chuyên đề “Kỹ năng Trích dẫn và tránh đạo văn” dành cho tất cả các bạn sinh viên thuộc Trường, có quan tâm đến việc viết học thuật hiệu quả.
1. Thời gian và địa điểm:
    – Đợt 1: Ngày 12/3/2024, tại: D71.107
    – Đợt 2: Ngày 13/3/2024, tại: D71.107
    – Đợt 3: Ngày 16/4/2024, tại: D71.111
    – Đợt 4: Ngày 17/4/2024, tại: D71.111
    (Sáng: 7:00 – 11:00, Chiều: 13:00 – 17:00)
2. Số lượng: 25 sinh viên/đợt
3. Tập huấn viên:
    – ThS. Bùi Thị Mỹ Chi
    – CN. Huỳnh Như
4. Nội dung chính:
– Tránh vi phạm đạo văn trong viết học thuật: Sinh viên sẽ được hướng dẫn cách nhận biết và tránh việc đạo văn trong viết luận văn và báo cáo học thuật,
– Trình bày các trích dẫn và tài liệu tham khảo theo các kiểu phổ biến: Thực hành trình bày trích dẫn và tài liệu tham khảo theo các kiểu định dạng phổ biến như APA, IEEE và Vancouver,
– Trích dẫn tài liệu tham khảo bằng phần mềm Zotero: Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Zotero để tự động trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo,
– Sử dụng các chức năng của phần mềm Zotero để quản lý tài liệu tham khảo: Sinh viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các chức năng của Zotero như tạo danh sách tham khảo, quản lý ghi chú và tổ chức tài liệu tham khảo một cách hiệu quả.
5. Đăng ký:
Vui lòng điền thông tin đăng ký tại liên kết: https://shorturl.at/puyNW trước ngày 07/3/2024 (cho Đợt 1&2) và ngày 11/4/2024 (cho Đợt 3&4) để đảm bảo chỗ ngồi.
Hãy tham gia cùng chúng tôi để nâng cao kỹ năng viết học thuật của bạn.
Trân trọng.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.