Tập huấn “Dẫn chứng nguồn tài liệu và tránh đạo văn” và “Kỹ năng tìm kiếm tài liệu nghiên cứu”

Sáng ngày 24/02/2020 và sáng ngày 05/3/2020 Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức tập huấn 2 chuyên đề “Dẫn chứng nguồn tài liệu và tránh đạo văn” và “Kỹ năng tìm kiếm tài liệu nghiên cứu” cho hơn 90 lượt viên chức, giảng viên của trường với sự hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm của tập huấn viên Liza Potvin và Andrew Marchand đến từ Canada.

Nội dung các buổi tập huấn xoay quanh những vấn đề thiết yếu của trích dẫn APA, tránh đạo văn, các chiến lược tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và đánh giá các nguồn tài liệu. Người tham gia có cơ hội thực hành trích dẫn tài liệu bằng cách diễn giải lại thông tin từ tài liệu tham khảo và thực hành tìm kiếm tài liệu cũng như sử dụng các phần mềm trích dẫn miễn phí.

Ban tổ chức khóa tập huấn và người tham gia đều nhận thấy rằng các buổi tập huấn rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu và viết bài báo khoa học. Các chuyên đề tập huấn này góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên nói riêng và của trường Đại học Trà Vinh nói chung.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.