TB Chương trình Tình nguyện viên Thư viện năm 2023

Chương trình Tình nguyện viên Thư viện là một tổ chức nơi các tình nguyện viên tự nguyện phục vụ tại Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học dưới sự quản lý chặt chẽ của Ban Giám đốc.
📚 Mục đích:
Nhằm hỗ trợ hoạt động của Trung tâm, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ đến cộng đồng độc giả. Các tình nguyện viên đều hoạt động với tinh thần tự nguyện để mang lại lợi ích cho cộng đồng và đồng thời tạo cơ hội cho sự học tập, rèn luyện kỹ năng mềm và tích lũy kinh nghiệm cá nhân.
1. Đối tượng:
Sinh viên, học viên đang theo học tại Trường Đại học Trà Vinh.
2. Tiêu chí, trách nhiệm, quyền lợi, thời gian và công việc thực hiện:
Chi tiết xem tại link: https://shorturl.at/cgKS6
3. Thủ tục đăng ký:
Để trở thành thành viên, vui lòng điền thông tin cá nhân tại đường link sau: https://forms.gle/UBotux93sS911njBA
4. Thời gian đăng ký:
Từ ngày thông báo đến hết ngày 29/12/2023.
Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học luôn mở cửa chào đón tất cả các bạn đọc muốn chung tay xây dựng môi trường học thuật sôi động.
Hãy đăng ký ngay và cùng chúng tôi tạo nên những trải nghiệm hữu ích! 📖✨
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.