Tập huấn Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm cho viên chức Trường Đại học Trà Vinh

Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học vừa hoàn thành 2 lớp tập huấn chuyên đề Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Thuyết trình và Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Quản lý sự thay đổi cho 12 viên chức của Trường Đại học Trà Vinh.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.