TB Tập huấn Chiến lược học tập thành công cho sinh viên

Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học xin thông báo về việc tổ chức tập huấn “Chiến lược học tập thành công cho sinh viên”.
1. Thành phần: Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
2. Điều kiện: Đăng ký và tham gia đúng giờ.
3. Chuyên đề: Chiến lược học tập thành công cho sinh viên
4. Mục tiêu:
– Phát triển kỹ năng tự học,
– Xác định phong cách học,
– Nâng cao kỹ năng tự quản lý,
– Tạo và duy trì động lực học tập,
– Chăm sóc bản thân và giảm căng thẳng.
📅 Lịch Tập huấn:
– Thời gian: Sáng 19/12/2023 (7:30 – 11:00)
– Địa điểm: B71.203
Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 15/12/2023
Liên hệ: Phòng B71.102, ĐT: (0294) 3.855 246 – 102, Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học.
🔔 Trân trọng kính mời các bạn sinh viên tham gia và trải nghiệm học tập tích cực.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.