Hơn 70 giảng viên Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Đồng Tháp tham dự tập huấn Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và nghiên cứu

HƠN 70 GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP THAM DỰ TẬP HUẤN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU

Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và việc ứng dụng các công cụ dựa trên AI đã phổ biến khắp mọi lĩnh vực đời sống và sản xuất, việc trang bị kỹ năng sử dụng AI trong hỗ trợ giảng viên các công việc giảng dạy và nghiên cứu là vô cùng cần thiết.

Nhận biết được sự cần thiết đó, ngày 29/12/2023, Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học đã tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và nghiên cứu” do TS. Bùi Thị Khôi Nguyên, Educational Designer, Centre for Learning and Teaching, Office of the Pro Vice-Chancellor (Education & Digital), the Australian National University hướng dẫn với sự tham gia của hơn 70 giảng viên.

Mở đầu, TS. Bùi Thị Khôi Nguyên đã giới thiệu quan sâu sắc về khả năng của AI và lợi ích mà AI mang lại trong giảng dạy và nghiên cứu. Cụ thể, các nguồn lực AI không chỉ giúp giảng viên tinh giản các công việc của quá trình giảng dạy mà còn đóng góp vào quá trình nghiên cứu một cách tối ưu. Thông qua việc giới thiệu các ứng dụng AI và các tiện ích của chúng, tập huấn viên chia sẻ cách sử dụng hiệu quả các ứng dụng AI đang phổ biến và hữu ích hiện nay. Bên cạnh đó, tập huấn viên còn giúp các giảng viên nhìn nhận các thách thức mà các ứng dụng AI mang lại cho giáo dục và nghiên cứu.

Trong phần hai của buổi tập huấn, TS. Bùi Thị Khôi Nguyên chia sẻ cách sử dụng các công cụ hỗ trợ cho quá trình giảng dạy và nghiên cứu. Điều này giúp học viên không chỉ hiểu về lý thuyết mà còn có cơ hội áp dụng ngay vào công việc thực tế của họ.

Tập huấn này không chỉ là cơ hội để tìm hiểu về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, mà còn là dịp để giảng viên có cơ hội trải nghiệm các công cụ AI phổ biến hiện nay nhằm giúp tối ưu hóa nội dung, phương pháp giảng dạy đến công tác nghiên cứu khoa học. 

Tập huấn Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và nghiên cứu mang đến một cái nhìn tổng thể về cách AI có thể hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục hiện đại. Cuối buổi, Tập huấn viên nhấn mạnh, tuy rằng AI có phát triển như thế nào đi chăng nữa, giảng viên vẫn đóng vai trò chủ chốt “Phương pháp giảng dạy đi trước, công nghệ đi sau” và “AI sẽ không thay thế bạn mà người sử dụng AI sẽ thay thế”.

 

      

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.